ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนกุยบุรวิทยาเปิดภาคเรียน
โพสเมื่อ : 01 ธ.ค. 64
ร่วมเขียนคำอวยพรเกษียณอายุราชการ ครูบุปผา สิริวัฒน์สุนทร และ ครูทองมา สวรรณเลิศ
โพสเมื่อ : 15 ก.ย. 64
ประกาศรายชื่อชุมนุม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 08 ก.ค. 64
QR-Code กลุ่มไลน์ ตามรายวิชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โพสเมื่อ : 30 พ.ค. 64
QR-Code กลุ่มไลน์ ตามรายวิชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
โพสเมื่อ : 30 พ.ค. 64
QR-Code กลุ่มไลน์ ตามรายวิชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โพสเมื่อ : 30 พ.ค. 64
QR-Code กลุ่มไลน์ ตามรายวิชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โพสเมื่อ : 30 พ.ค. 64
QR-Code กลุ่มไลน์ ตามรายวิชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
โพสเมื่อ : 30 พ.ค. 64
QR-Code กลุ่มไลน์ ตามรายวิชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
โพสเมื่อ : 30 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ของแต่ละสาขาวิชา
โพสเมื่อ : 24 พ.ค. 64
ประกาศมอบตัว ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 20 พ.ค. 64
ประกาศรับสมัคร ครูพละ
โพสเมื่อ : 20 พ.ค. 64
ผ้าป่าเพื่อการศึกษาออนไลน์
โพสเมื่อ : 25 ก.พ. 64
ระเบียบการไว้ทรงผม
โพสเมื่อ : 29 มิ.ย. 63
กำหนดแผนการจัดรูปแบบก่รจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไวรัส Covid-19
โพสเมื่อ : 29 มิ.ย. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที1 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 16 มิ.ย. 63
การจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อระหว่างสถานศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 01 พ.ค. 63