ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนกุยบุรีวิทยาได้กำหนดให้มีการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โพสเมื่อ : 28 พ.ค. 63
กำหนดวันมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 27 พ.ค. 63
ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครเรียน ชั้น ม.4 (3-12 พ.ค. 63 )
โพสเมื่อ : 12 พ.ค. 63
ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครเรียน ชั้น ม.1 (3-12 พ.ค. 63 )
โพสเมื่อ : 08 พ.ค. 63
คลิกที่นี่.. รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 02 พ.ค. 63
การจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อระหว่างสถานศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 01 พ.ค. 63
หลักฐานการรับสมัครนักเรียน
โพสเมื่อ : 21 เม.ย. 63
การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
โพสเมื่อ : 21 เม.ย. 63
การรับรายงานตัวนักเรียนโควตา
โพสเมื่อ : 21 เม.ย. 63