10 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในไทย


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Facebook


จำนวนผู้เข้าชม

ชื่อ : นายสามารถ รุ่งเรือง

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนกุยบุรีวิทยา
วุฒิ : ระดับการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท วุฒิการศึกษา คม. สาขาการบริหารการศึกษา
รายละเอียด.. »

ชื่อ : นายอภิรัตน์ ถาวรนันท์

ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียนกุยบุรีวิทยา
วุฒิ : วุฒิการศึกษาสูงสุด คม.บริหารการศึกษา รับผิดชอบงานฝ่ายกิจการนักเรียน
รายละเอียด.. »

ชื่อ : นายนรินทร์ ตันตินิมิตรกุล

ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียนกุยบุรีวิทยา
วุฒิ : วุฒิการศึกษาสูงสุด คม.บริหารการศึกษา รับผิดชอบงานฝ่ายอำนวยการ
รายละเอียด.. »

ชื่อ : นายชำนาญ ลิ้มบุญลือเขต

ตำแหน่ง : ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียนกุยบุรีวิทยา
วุฒิ : วุฒิการศึกษาสูงสุด คม.บริหารการศึกษา รับผิดชอบงานฝ่ายบริหารงานทั่วไป
รายละเอียด.. »

ชื่อ : นางสุภาพร เกิดพุ่ม

ตำแหน่ง : ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียนกุยบุรีวิทยา
วุฒิ : วุฒิการศึกษาสูงสุด คม.บริหารการศึกษา รับผิดชอบงานฝ่ายวิชาการ
รายละเอียด.. »

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ปฏิทินกิจกรรม


สิ่งที่น่าสนใจ

ข่าวสารการศึกษา