10 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในไทย


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Facebook


จำนวนผู้เข้าชม

ชื่อ : นางมณฑกานต์ เอี่ยมสำอางค์

ตำแหน่ง : -
วุฒิ : ป.4,ป.6 หรือเทียบเท่า
รายละเอียด.. »

ชื่อ : นางสายฝน หอมกลิ่น

ตำแหน่ง : นักการภารโรง
วุฒิ : ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
รายละเอียด.. »

ชื่อ : นางสาววิชชุลดา ชมชื่น

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วิชาการ
วุฒิ : นศ.ม.
รายละเอียด.. »

ชื่อ : นางสาวสุชาดา ช่วยชาติ

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานพัสดุ
วุฒิ : อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า
รายละเอียด.. »

ชื่อ : นายวิเศษ เปี่ยมพอดี

ตำแหน่ง : ช่างไฟฟ้า
วุฒิ : ป.4,ป.6 หรือเทียบเท่า
รายละเอียด.. »

ชื่อ : นายสุริยัน หอมกลิ่น

ตำแหน่ง : ยาม
วุฒิ : ป.4,ป.6 หรือเทียบเท่า
รายละเอียด.. »

ชื่อ : นายโสภณ ผุดผ่อง

ตำแหน่ง : ครูธุรการ
วุฒิ : ปริญญาตรี วท.บ.
รายละเอียด.. »

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ปฏิทินกิจกรรม


สิ่งที่น่าสนใจ

ข่าวสารการศึกษา