10 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในไทย


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Facebook


จำนวนผู้เข้าชม

ชื่อ : กนกวรรณ สามเกลียว

ตำแหน่ง : นักศึกษาฝึกสอน
วุฒิ : คบ.
รายละเอียด.. »

ชื่อ : นางทองมา สุวรรณเลิศ

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
วุฒิ : ปริญญาตรี ค.บ.
รายละเอียด.. »

ชื่อ : นางพิชญ์สินี ปิยะกาญจน์

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
วุฒิ : ปริญญาโท ศษ.ม.
รายละเอียด.. »

ชื่อ : นางสาววรรณิศา ลีละมาศ

ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
วุฒิ : กษ.บ.
รายละเอียด.. »

ชื่อ : นางสาวอภิญญา ประสมศรี

ตำแหน่ง : ครู
วุฒิ : ปริญญาโท ศษ.ม.
รายละเอียด.. »

ชื่อ : นางสาวเตชินี ดาราวงษ์

ตำแหน่ง : นักศึกษาฝึกสอน
วุฒิ : คบ.
รายละเอียด.. »

ชื่อ : พรพิมล รุ่งเรือง

ตำแหน่ง : อื่นๆ
วุฒิ : ปริญญาตรี
รายละเอียด.. »

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ปฏิทินกิจกรรม


สิ่งที่น่าสนใจ

ข่าวสารการศึกษา