10 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในไทย


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Facebook


จำนวนผู้เข้าชม

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน
ตราประจำโรงเรียน 

 

เป็นสัญลักษณ์รูปเสมา  และมีรัศมีอยู่บนเสมา  ภายในเสมามีอักษรย่อ  ก.ว.  ซึ่งมีความหมายว่า  การศึกษาช่วยพัฒนาคน  ให้เจริญก้าวหน้าและมีชีวิตที่รุ่งเรือง


พระพุทธรูปประจำโรงเรียน

                                  

พระพุทธรูปประจำโรงเรียน                                                    

                                                “พระพุทธกุยบุรีฤกษ์ฤดีพิพัฒน์”

               

                คำขวัญของโรงเรียน          “เรียนดี  มีวินัย  ใฝ่คุณธรรม  น้ำใจงาม”

                สีประจำโรงเรียน                 “ฟ้า – แดง”

                                                         สีฟ้า   หมายถึง   ความสดชื่น  ร่าเริง  แจ่มใส

                                                         สีแดง  หมายถึง   ความมั่นคง  ความแข็งแรง

               

                                                           ดอกไม้ประจำโรงเรียน                             

ปรัชญาของโรงเรียน          วิริเยน  ทุกขมจฺ  เจติ  “คนล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียร”

                อักษรย่อ            ก.ว.

                   


ผู้อำนวยการโรงเรียน

ปฏิทินกิจกรรม


สิ่งที่น่าสนใจ

ข่าวสารการศึกษา