10 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในไทย


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Facebook


จำนวนผู้เข้าชม

การติดต่อสื่อสาร

 

                ผู้อำนวยการโรงเรียน                         ๐๘ - ๙๙๑๔ - ๙๖๑๙

                ฝ่ายอำนวยการ                                 ๐ - ๓๒๖๘ - ๔๐๑ ต่อ ๒๐๑

                ฝ่ายวิชาการ                                     ๐ - ๓๒๖๘ - ๔๐๑ ต่อ ๓๐๑

                ฝ่ายบริหารงานทั่วไป                          ๐ - ๓๒๖๘ - ๔๐๑ ต่อ ๔๐๑

                ฝ่ายกิจการนักเรียน                            ๐ - ๓๒๖๘ - ๔๐๑ ต่อ ๕๐๑

                Facebook                                        โรงเรียนกุยบุรีวิทยา

                E-mail :                                           Kwa_kui@hotmail.com


ผู้อำนวยการโรงเรียน

ปฏิทินกิจกรรม


สิ่งที่น่าสนใจ

ข่าวสารการศึกษา