10 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในไทย


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Facebook


จำนวนผู้เข้าชม


โรงเรียนกุยบุรีวิทยาจัดงานลอยกระทงภายในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนกุยบุรีวิทยา เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป และเป็นการฝึกการทำงานร่วมกันของนักเรียน โดยมีกิจกรรมทำกระทงถวายวัด ประกวดกระทง ประกวดนางนพมาศ นอกจากนี้ โรงเรียนกุยบุรีวิทยายังร่วมประกวดกระทงกับหน่วยงานภายนอกด้วย


ผู้อำนวยการโรงเรียน

ปฏิทินกิจกรรม


สิ่งที่น่าสนใจ

ข่าวสารการศึกษา