10 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในไทย


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Facebook


จำนวนผู้เข้าชม


ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 มีนักเรียนโรงเรียนกุยบุรีวิทยา ทำความดี เก็บเงินได้และนำส่งฝ่ายกิจการนักเรียนเพื่อตามหาเจ้าของ ในการนี้ฝ่ายกิจการนักเรียนจึงจัดพิธีมอบเกียรบัตร และคืนเงินเต็มจำนวน ที่ตามหาเจ้าของไม่ได้ ให้แก่ผู้ที่เก็บเงินได้ในครั้งนี้ด้วย


ผู้อำนวยการโรงเรียน

ปฏิทินกิจกรรม


สิ่งที่น่าสนใจ

ข่าวสารการศึกษา