10 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในไทย


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Facebook


จำนวนผู้เข้าชม


สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุยบุรี จัดโครงการพัฒนารูปแบบการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรถ์ในวัยรุ่น เพื่อส่งเสริมสุขภาพทางเพศของวัยรุ่น ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 60 คน ในวันอังคารที่ 3 กันยายน 2562 ณ ห้องเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนกุยบุรีวิทยา


ผู้อำนวยการโรงเรียน

ปฏิทินกิจกรรม


สิ่งที่น่าสนใจ

ข่าวสารการศึกษา