10 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในไทย


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Facebook


จำนวนผู้เข้าชม


งานห้องสมุดโรงเรียน ร่วมกับกลุ่มสาระสังคมศึกษา ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ จัดกิจกรรมค่ายรักการอ่าน "อ่านกันเถิด เกิดพลัง สร้างสรรค์ปัญญา" รุ่นที่ 16-17 ระหว่างวันที่ 29-30 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนกุยบุรีวิทยา


ผู้อำนวยการโรงเรียน

ปฏิทินกิจกรรม


สิ่งที่น่าสนใจ

ข่าวสารการศึกษา