หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Facebook

ข่าวสารการศึกษาจำนวนผู้เข้าชม

โรงเรียนกุยบุรีวิทยาสนองนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ โดยการจัดกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ครอบคลุมทั้ง 4H ได้แก่ Head Heart Hand Health


ผู้อำนวยการโรงเรียน

ปฏิทินกิจกรรม


สิ่งที่น่าสนใจ


โทรทัศน์เพื่อการศึกษา