10 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในไทย


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Facebook


จำนวนผู้เข้าชม


รายงานงบทดลอง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนตุลาคม พ.ศ.2560 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2560 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนธันวาคม พ.ศ.2560 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรา...

อ่านต่อ.. »


มอบเกียรติบัตร นักเรียนเก็บเงินได้

ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 มีนักเรียนโรงเรียนกุยบุรีวิทยา ทำความดี เก็บเงินได้และนำส่งฝ่ายกิจการนักเรียนเพื่อตามหาเจ้าของ ในการนี้ฝ่ายกิจการนักเรียนจึงจัดพิธีมอบเกียรบัตร และคืนเงินเต็มจำนวน ที่ต...

อ่านต่อ.. »


โครงการฯป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรถ์ในวัยรุ่น

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุยบุรี จัดโครงการพัฒนารูปแบบการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรถ์ในวัยรุ่น เพื่อส่งเสริมสุขภาพทางเพศของวัยรุ่น ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 60 ...

อ่านต่อ.. »


ค่ายรักการอ่าน (29-08-62)

งานห้องสมุดโรงเรียน ร่วมกับกลุ่มสาระสังคมศึกษา ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ จัดกิจกรรมค่ายรักการอ่าน "อ่านกันเถิด เกิดพลัง สร้างสรรค์ปัญญา" รุ่นที่ 16-17 ระหว่างวันที่ 29-30 สิงหาคม 2562 ณ...

อ่านต่อ.. »


รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สาคัญของงบทดลอง ปีงบประมาณ 2561

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สาคัญของงบทดลอง ปีงบประมาณ 2561

อ่านต่อ.. »


แนวทางการประเมินคณุภาพตามมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ

แนวทางการประเมินคณุภาพตามมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ  ...

อ่านต่อ.. »


เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 68

เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 68

อ่านต่อ.. »


การประเมินตนเองของสถานศึกษาโรงเรียนกุยบุรีวิทยา (SAR)

การประเมินตนเองของสถานศึกษาโรงเรียนกุยบุรีวิทยา (SAR) ประจำปีการศึกษา 2559 ...

อ่านต่อ.. »


กิจกรรมลดเวลเรียน เพิ่มเวลารู้ 4H โรงเรียนกุยบุรีวิทยา

โรงเรียนกุยบุรีวิทยาสนองนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ โดยการจัดกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ครอบคลุมทั้ง 4H ได้แก่ Head Heart Hand Health ...

อ่านต่อ.. »


ผู้อำนวยการโรงเรียน

ปฏิทินกิจกรรม


สิ่งที่น่าสนใจ

ข่าวสารการศึกษา