10 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในไทย


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Facebook


จำนวนผู้เข้าชม

รายงานงบทดลอง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนตุลาคม พ.ศ.2560 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2560 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนธันวาคม พ.ศ.2560 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรา...

อ่านต่อ.. »


รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สาคัญของงบทดลอง ปีงบประมาณ 2561

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สาคัญของงบทดลอง ปีงบประมาณ 2561

อ่านต่อ.. »


แนวทางการประเมินคณุภาพตามมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ

แนวทางการประเมินคณุภาพตามมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ  ...

อ่านต่อ.. »


เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 68

เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 68

อ่านต่อ.. »


การประเมินตนเองของสถานศึกษาโรงเรียนกุยบุรีวิทยา (SAR)

การประเมินตนเองของสถานศึกษาโรงเรียนกุยบุรีวิทยา (SAR) ประจำปีการศึกษา 2559 ...

อ่านต่อ.. »


กิจกรรมลดเวลเรียน เพิ่มเวลารู้ 4H โรงเรียนกุยบุรีวิทยา

โรงเรียนกุยบุรีวิทยาสนองนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ โดยการจัดกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ครอบคลุมทั้ง 4H ได้แก่ Head Heart Hand Health ...

อ่านต่อ.. »ผู้อำนวยการโรงเรียน

ปฏิทินกิจกรรม


สิ่งที่น่าสนใจ

ข่าวสารการศึกษา