หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Facebook

ข่าวสารการศึกษาจำนวนผู้เข้าชม

รายงานงบทดลอง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนมีนาคม พ.ศ. 2560 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนเมษายน พ.ศ. 2560 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรา...

อ่านต่อ.. »


การประเมินตนเองของสถานศึกษาโรงเรียนกุยบุรีวิทยา (SAR)

การประเมินตนเองของสถานศึกษาโรงเรียนกุยบุรีวิทยา (SAR) ประจำปีการศึกษา 2559 ...

อ่านต่อ.. »


กิจกรรมลดเวลเรียน เพิ่มเวลารู้ 4H โรงเรียนกุยบุรีวิทยา

โรงเรียนกุยบุรีวิทยาสนองนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ โดยการจัดกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ครอบคลุมทั้ง 4H ได้แก่ Head Heart Hand Health ...

อ่านต่อ.. »ผู้อำนวยการโรงเรียน

ปฏิทินกิจกรรม


สิ่งที่น่าสนใจ


โทรทัศน์เพื่อการศึกษา