10 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในไทย


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Facebook


จำนวนผู้เข้าชม

ลอยกระทง 2562

โรงเรียนกุยบุรีวิทยาจัดงานลอยกระทงภายในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนกุยบุรีวิทยา เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป และเป็น...

อ่านต่อ.. »


ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69

โรงเรียนกุยบุรีวิทยาร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระหว่างวันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงเรียนบางสะพานวิทยา ...

อ่านต่อ.. »


ประชุมผู้ปกครองเพื่อรับทราบผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562

โรงเรียนกุยบุรีวิทยาจัดประชุมผู้ปกครองเพื่อรับทราบผลการเรียน และพฤติกรรมของนักเรียน ในวันที่ 27 ตุลาคม 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนกุยบุรีวิทยา ...

อ่านต่อ.. »


ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้

สมาคมผู้แทนครูมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.ผ.ม.ท.) จัดโครงการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 "การพัฒนายกระดับคุณภาพการมัธยมศึกษาสู่ประเทศไทย 4.0" ได้เข้าศึกษาดูงาน นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ของโรงเร...

อ่านต่อ.. »


งานเลี้ยงเกษียณ

โรงเรียนกุยบุรีวิทยาจัดงานเลี้ยงเกษียณ ให้กับครูและผู้บริหารที่เกษียณอายุราชการประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ...

อ่านต่อ.. »


ทำบุญโรงเรียน

โรงเรียนกุยบุรีวิทยา จัดงานทำบุญโรงเรียนขึ้น ในวันจันทร ที่ 30 กันยายน 2562 ...

อ่านต่อ.. »


มุทิตาจิต 2562

โรงเรียนกุยบุรีวิทยาจัดกิจกรรมมุทิตาจิตแก่ผู้บริหารและครูผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูแก่ครูผู้มีพระคุณ ในวันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนกุยบุรีวิ...

อ่านต่อ.. »มอบรางวัล ตอบคำถามเหตุการณ์ปัจจุบันและอาเซียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ จัดกิจกรรมตอบคำถามเหตุการณ์ปัจจุบันและอาเซียน ในงานสัปดาห์ห้องสมุด เมื่อวันที่ 30 ส.ค.2562 ...

อ่านต่อ.. »


อาสายุวกาชาด

ชมรมอาสายุวกาชาด จัดกิจกรรม "อาสา รักษ์กุยบุรี" เมื่อวันที่ 7-8 กันยายน 2562 ...

อ่านต่อ.. »


ผู้อำนวยการโรงเรียน

ปฏิทินกิจกรรม


สิ่งที่น่าสนใจ

ข่าวสารการศึกษา