10 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในไทย


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Facebook


จำนวนผู้เข้าชม

ปัจฉิม ม.6เเละ ม.3

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2560 โรงเรียนกุยบุรีวิทยา นำโดยทีมงานสภานักเรียน ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมอำลาให้กับพี่ ม.6 เเละน้อง ม.3 โดยมีกิจกรรมหลากหลายให้พี่ๆร่วมกันทำก่อนจากกันทั้งน้องบูมพี่/กิจกรรมฐานต่างๆ/กิจ...

อ่านต่อ.. »


ทางโรงเรียนกุยบุรีวิทยา ได้ต้อนรับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย

ในวันที่ 24 มีนาคม 2560 ทางโรงเรียนกุยบุรีวิทยา ได้ทำการต้อนรับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย เพื่อมาศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนกุยบุรีวิทยา ...

อ่านต่อ.. »


ทางโรงเรียนกุยบุรีวิทยา ได้ทำการต้อนรับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนเขาทรายทับค้อพิทยา จ.พิจิต

ในวันที่ 14 มีนาคม 2560 ทางโรงเรียนกุยบุรีวิทยา ได้ทำการต้อนรับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนเขาทรายทับค้อพิทยา จ.พิจิตร เพื่อมาศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนกุยบุรีวิทยา ...

อ่านต่อ.. »


กิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ

โรงเรียนกุยบุรีได้กิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ ในระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนต้น และกลุ่มลูกเสือวิสามัญในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ระหว่างวันที่ 23-25 กุมภาพันธ์ 2560 ...

อ่านต่อ.. »


มอบเกียรติบัตร และเงินรางวัลกิจกรรมแข่งขันส้มตำลีลา

พิธีมอบเกียรติบัตร และเงินรางวัล โดยกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรมแข่งขันส้มตำลีลา ในงาน #OpenHouse เมื่อวันที่ 16 ก.พ.60 ที่ผ่านมา ...

อ่านต่อ.. »


Open House "9 อัจฉริยภาพกับก้าวการพัฒนากุยบุรีวิทยา

โรงเรียนกุยบุรีวิทยา ได้จัดงาน Open House "9 อัจฉริยภาพกับก้าวการพัฒนากุยบุรีวิทยา ปีการศึกษา 2559" เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 เพื่อจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับผลงานด้านอัจฉริยภาพของพระบาทส...

อ่านต่อ.. »


กิจกรรมต้านทุจริตคอรัปชั่นด้วยบอร์ดเกม

กิจกรรมต้านทุจริตคอรัปชั่นด้วยบอร์ดเกม วันที่ 27มกราคม2560 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนกุยบุรีวิทยา ...

อ่านต่อ.. »


ร่วมชมนิทรรศการวิชาการ'59 ณ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย

ตัวแทนคณะคุณครู นำโดยรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการโรงเรียนกุยบุรีวิทยา ได้เข้าร่วมชมนิทรรศการวิชาการ'59 ณ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย ...

อ่านต่อ.. »


การพิจารณาจัดสรรทุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน

การพิจารณาจัดสรรทุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนกุยบุรีวิทยา ...

อ่านต่อ.. »


นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่มามอบความรู้ให้กับน้องๆนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ขอขอบคุณนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่มามอบความรู้ให้กับน้องๆนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การสอบ O-net และชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยซึ่งกำลังจะเป็นก้าวสำคัญก้าวห...

อ่านต่อ.. »


ผู้อำนวยการโรงเรียน

ปฏิทินกิจกรรม


สิ่งที่น่าสนใจ

ข่าวสารการศึกษา