10 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในไทย


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Facebook


จำนวนผู้เข้าชม

วันครู

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562 ซึ่งเป็นวันครู โรงเรียนกุยบุรีได้รับให้เป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมพิธีช่วงเช้า ณ หอประชุมโรงเรียนกุยบุรีวิทยา ...

อ่านต่อ.. »


Big Cleaning Day

โรงเรียนกุยบุรีวิทยาจัดกิจกรรมวันรักษ์โรงเรียน Big Cleaning Day ขึ้นในวันอังคารที่ 15 มกราคม 2562 ...

อ่านต่อ.. »


การประเมินและคัดเลือกนักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา

นายนภดล ลากะสงค์ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 โรงเรียนกุยบุรีวิทยา รับการประเมินและคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในวันที่ 8 มกราคม 2562 ...

อ่านต่อ.. »


มอบเกียรติการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68

โรงเรียนกุยบุรีวิทยา มอบเกียรติบัตรให้กับตัวแทนนักเรียนและคุณครูผู้ฝึกซ้อมในการเข้าร่วมแข่งขัน มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ...

อ่านต่อ.. »


ประชุมผู้ปกครองฯ 1/61

โรงเรียนกุยบุรีวิทยา จัดประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 31 ตุลาคม 2561 เพื่อรับทราบผลการเรียน และพฤติกรรมของนักเรียน ณ หอประชุมโรงเรียนกุยบุรีวิทยา ...

อ่านต่อ.. »


ประชุมผู้ปกครองฯ 1/61

โรงเรียนกุยบุรีวิทยา จัดประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 31 ตุลาคม 2561 เพื่อรับทราบผลการเรียน และพฤติกรรมของนักเรียน ณ หอประชุมโรงเรียนกุยบุรีวิทยา ...

อ่านต่อ.. »


เลี้ยงส่งครูวาสนา ครูรังสินี และสุปราณี

โรงเรียนกุยบุรีวิทยาจัดงานเลี้ยงให้กับคุณครูเกษียณอายุราชการ คุณครูวาสนา ขวัญเมือง และเลี้ยงส่งคุณครูรังสีนี เทือกสุบรรณ ได้ย้ายกลับไปสอนทีภูมิลำเนา ณ จังหวัดสุราษฎร์ฯ พร้อมเลี้ยงส่งน้องสุปราณี อินบำร...

อ่านต่อ.. »


เลี้ยงส่งครูวาสนา ครูรังสินี และสุปราณี

โรงเรียนกุยบุรีวิทยาจัดงานเลี้ยงให้กับคุณครูเกษียณอายุราชการ คุณครูวาสนา ขวัญเมือง และเลี้ยงส่งคุณครูรังสีนี เทือกสุบรรณ ได้ย้ายกลับไปสอนทีภูมิลำเนา ณ จังหวัดสุราษฎร์ฯ พร้อมเลี้ยงส่งน้องสุปราณี อินบำร...

อ่านต่อ.. »


มุทิตาจิต'ครูวาสนา

คณะกรรมการนักเรียน โรงเรียนกุยบุรีวิทยาจัดงาน มุทิตาจิต (ร้อยความรัก ถักทอใจ สานสายใย มุทิตา) ให้กับคุณครูวาสนา ขวัญเมืองเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนกุยบุรีวิทยา ...

อ่านต่อ.. »


วันวิทยาศาสตร์'61

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนกุยบุรีวิทยา จัดงานวันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 31 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนฯ โดยมีแสดงทางวิทยาศาสตร์ นิทรรศการ กิจกรรมฐาน และการแข่งขัน e...

อ่านต่อ.. »


ผู้อำนวยการโรงเรียน

ปฏิทินกิจกรรม


สิ่งที่น่าสนใจ

ข่าวสารการศึกษา