10 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในไทย


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Facebook


จำนวนผู้เข้าชม

ชื่อ : นายโพชฌง เสืออบ

เข้ารับตำแหน่ง : 02 ธันวาคม 2562
หมดวาระ : -
รายละเอียด.. »

ชื่อ : นายชำนาญ ลิ้มบุญลือเขต

เข้ารับตำแหน่ง : 01 ตุลาคม 2562
หมดวาระ : -
รายละเอียด.. »

ชื่อ : ดร. สามารถ รุ่งเรือง

เข้ารับตำแหน่ง : 07 พฤศจิกายน 2557
หมดวาระ : -
รายละเอียด.. »

ชื่อ : นายกำจร ป้านทอง

เข้ารับตำแหน่ง : 01 มกราคม 2554
หมดวาระ : 01 มกราคม 2556
รายละเอียด.. »

ชื่อ : นายประสิทธิ์ นวลศรี

เข้ารับตำแหน่ง : 01 มกราคม 2551
หมดวาระ : 01 มกราคม 2554
รายละเอียด.. »

ชื่อ : นายสรรค์ ศรีวิสุทธิ์

เข้ารับตำแหน่ง : 01 มกราคม 2542
หมดวาระ : 01 มกราคม 2551
รายละเอียด.. »

ชื่อ : นายอวยพร รัตนไพฑูรย์

เข้ารับตำแหน่ง : 01 มกราคม 2541
หมดวาระ : 01 มกราคม 2542
รายละเอียด.. »

ชื่อ : นายศิลปชัย ขันธชัย

เข้ารับตำแหน่ง : 01 มกราคม 2536
หมดวาระ : 01 มกราคม 2541
รายละเอียด.. »

ชื่อ : นายนคร ตังคะพิภพ

เข้ารับตำแหน่ง : 01 มกราคม 2533
หมดวาระ : 01 มกราคม 2536
รายละเอียด.. »

ชื่อ : นายยงยุทธ์ ครองไตรเวทย์

เข้ารับตำแหน่ง : 01 มกราคม 2529
หมดวาระ : 01 มกราคม 2533
รายละเอียด.. »

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ปฏิทินกิจกรรม


สิ่งที่น่าสนใจ

ข่าวสารการศึกษา