10 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในไทย


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Facebook


จำนวนผู้เข้าชม

ภาพกิจกรรม

ลอยกระทง 2562
โรงเรียนกุยบุรีวิทยาจัดงานลอยกระทงภายในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนกุยบุรีวิทยา เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป และเป็น...

อ่านต่อ.. »

ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69
โรงเรียนกุยบุรีวิทยาร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระหว่างวันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงเรียนบางสะพานวิทยา ...

อ่านต่อ.. »

ประชุมผู้ปกครองเพื่อรับทราบผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562
โรงเรียนกุยบุรีวิทยาจัดประชุมผู้ปกครองเพื่อรับทราบผลการเรียน และพฤติกรรมของนักเรียน ในวันที่ 27 ตุลาคม 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนกุยบุรีวิทยา ...

อ่านต่อ.. »

สื่อดี กุยบุรี

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นางนิติมา พวงทอง
ขออนุญาตเผยแพร่ผลงาน บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง คอมพิวเตอร์กับเด็กไทยในศตวรรษที่ 21 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จัดทำโดย นางนิติมา พวงทอง ครูชำนาญการ โรงเรียนกุยบุรีวิทยา   ...

อ่านต่อ.. »

เผยแพร่ผลงาน ครูสรยุทธ สนธิ
เผยแพร่ผลงาน การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาซี โดย ครูสรยุทธ สนธิ โรงเรียนบางสะพานวิทยา http://www.bspwit.ac.th/sitebspwit/cai_krusorayut.php ...

อ่านต่อ.. »
คลังความรู้


เรื่องฮิตติดกระแส


ข่าวการศึกษา


ผู้อำนวยการโรงเรียน

ปฏิทินกิจกรรม


สิ่งที่น่าสนใจ

ข่าวสารการศึกษา